Ontstaan KBO Helenaveen

In het jaar 1957 neemt mevrouw Theelen-Zeegers het initiatief om de bejaardenvereniging Helenaveen op te richten.

Ze gaan met ca 20 leden van start.

In 1969 wordt een werkgroep gevormd door een vijftal jonge mensen om de bejaarden met raad en daad bij te staan.

De eerste jaren staat deze werkgroep onder voorzitterschap van Piet Janssen.

Later wordt deze functie overgenomen door Cor Luyten.

Mede door deze werkgroep komt in 1971 de gymclub tot stand. Er worden ook uitwisselingen georganiseerd met KBO afdelingen in Deurne Zuid.

In 1972 wordt het welfaire werk opgericht, waaraan zo’n 15 tal dames actief deelnemen.

Ook weer door tussenkomst van deze werkgroep,

wordt het wekelijks zwemmen georganiseerd, welke in 1979 van start gaat.

Om wat meer geld in kas te krijgen, halen vrijwilligers en leden van de Bond voor Ouderen het oud papier op in Helenaveen.

Van het contributiebedrag en de opbrengsten van het oud papier worden veel verschillende, jaarlijkse terugkerende activiteiten georganiseerd.

Momenteel zijn we de grootste vereniging van Helenaveen met 157 leden.

In 2017 bestond de KBO 60 jaar.

Tijden veranderen en alles gaat digitaal.

Ook KBO Helenaveen ontkomt er niet aan en vanaf nu hebben wij een website.

Deze wordt beheerd door Thea van der Kroon en Jeannette Gellen.

Op deze website kunt U van KBO Helenaveen alle informatie vinden die U nodig heeft.

Van harte welkom op onze website.

Het Bestuur KBO Helenaveen

Doelstelling

De KBO heeft als doelstelling de belangen van haar leden te behartigen

en de sociale contacten te bevorderen.

Tevens wil zij alle leden proberen te helpen, die met een hulpvraag komen.

De dienstverlening staat hoog in het vaandel.

Diverse vrijwilligers zijn heel nauw betrokken bij de KBO

en zetten hun beste beentje voor om iedereen een tevreden gevoel te geven.

De KBO heeft voor al haar leden een groot aanbod aan diverse activiteiten en ontspanning.

De meeste vinden plaats in Gemeenschapshuis de Gouden Helm.