Jubilaris

Jaarvergadering 17 maart 2017

Tijdens de algemene jaarvergadering op donderdag 17 maart j.l.

heeft Harry Arts afscheid genomen van het bestuur van KBO Helenaveen.

Bij zijn afscheid als bestuurslid en voor zijn inzet voor KBO Helenaveen,

ontving hij uit handen van dhr. Frans van den Boomen,

afgevaardigde van KBO Brabant,

de zilveren speld met een gouden randje.

 

Mevr. Arts ontving van de voorzitter een mooi boeket bloemen.

Jubilaris

Jaarvergadering 20 April 2018

Tijdens de jaarvergadering is onze aftredende voorzitter

Piet Krekels gehuldigd door de Hr van de Boomen, vanuit de KBO.

Hij kreeg de zilveren speld met goud. Hij was 10 jaar voorzitter.

Ook werd tijdens deze vergadering de aftredende

Dhr. Nijssen in t zonnetje gezet, als lid van t bestuur

en coordinator van t oud papier. Hij kreeg een dinerbon.

Mevr. nijssen kreeg een bloemetje van de secretaresse KBO